معاونت بهداشت ، درمان و توانبخشی

چهارشنبه 22 مرداد 1399
ساچ
سینگل
پیروگف
کربنی
آداپتور روی پنجه
آداپتور زیرمفصل
آداپتور زیرسوکت
آداپتور زاویه دار
انواع پنجه کربنی
آداپتور ثابت
مفاصل چوبی
لاینر
قفل شاتل لاک
ابر زیر زانو
ابر بالای زانو
جوراب
کیسه فیت کننده
مکانیکی
پنوماتیک
مکانیکی
کازمتیک
الکترونیکی
مچ
روکش پنجه ها
مکانیکی
کازمتیک
الکترونیکی
مکانیکی
اتوماتیک
مفاصل آرنج