سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
 
سمت  نام ونام خانوادگی تلفن

معاون بهداشت ، درمان و توانبخشی

آقای دکتر حسن صفاریه

14-12- 88201211

مدیرکل بهداشت و درمان

آقای دکتر افشین علیخانی

88201227

مدیر کل سلامت خارج از کشور

آقای دکتر علیرضا عنبری

88201221 - 88201205

مدیر کل توانبخشی

آقای دکتر پیمان پیشگاهی

4 - 88201203

مدیریت تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی

آقای دکتر حسین صدیقی

88201238

رئیس حوزه مالی معاونت بهداشت ، درمان و توانبخشی

آقای محمد رضا ساعی

88201215

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت ،درمان و توانبخشی

آقای امیر طاهر حسین خان

88201100

رئیس مرکز جامع توانبخشی

آقای مجتبی جعفریان

88201218

رئیس حراست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی

آقای کاظم فلاحی دوست

88201159

رئیس اداره برنامه و بودجه و رایانه معاونت

سرکار خانم محبوبه کاظمی

88201206