يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧
بازدید دکتر صفاریه از روند توسعه مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استان لرستانارایه خدمات درمانی و توانبخشی به پناهجویان ونزوئلایی در پایتخت اکوادوربازدید دکتر صفاریه از روند توسعه مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استان گلستانافزایش مراکز دیالیز جمعیت هلال احمر نیازمند بودجه اختصاصی استبرگزاری چنین نمایشگاه‌هایی از دل افراد شیفته و خدمت‌گزار برمی‌آیدبازدید دکتر صفاریه از روند توسعه مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استان گیلان
بازدید دکتر صفاریه از روند توسعه مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استان لرستان
دکتر حسن صفاریه معاون بهداشت، درمان و توانبخشی و به همراه دکتر داریوش سودی مشاور رییس جمعیت هلال احمر از مراکز جامع توانبخشی هلال احمر در استان لرستان بازدید کردند.
به همت مرکز سلامت جمعیت هلال احمر در اکوادور صورت گرفت؛
ارایه خدمات درمانی و توانبخشی به پناهجویان ونزوئلایی در پایتخت اکوادور
رییس مرکز سلامت جمعیت هلال احمر در کشور اکوادور از ارایه کمک های بشر دوستانه به پناهجویان ونزوئلایی در پایتخت این کشور خبر داد.
بازدید دکتر صفاریه از روند توسعه مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استان گلستان
دکتر حسن صفاریه معاون بهداشت، درمان و توانبخشی و به همراه دکتر داریوش سودی مشاور رییس جمعیت هلال احمر از مراکز جامع توانبخشی هلال احمر در استان گلستان بازدید کردند.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر مطرح کرد؛
افزایش مراکز دیالیز جمعیت هلال احمر نیازمند بودجه اختصاصی است
دکتر حسن صفاریه گفت: اگر بودجه‌ همودیالیز را به جمعیت هلال احمر اختصاص یابد، می‌توانیم در این زمینه شاهد توسعه مراکز همودیالیز باشیم.
رئیس جمعیت هلال احمر در بازدید از چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات توانبخشی:
برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی از دل افراد شیفته و خدمت‌گزار برمی‌آید
ئیس جمعیت هلال‌احمر از غرفه معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات توانبخشی بازدید کرد.
بازدید دکتر صفاریه از روند توسعه مراکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استان گیلان
دکتر حسن صفاریه معاون بهداشت، درمان و توانبخشی و به همراه دکتر داریوش سودی مشاور رییس جمعیت هلال احمر از مراکز جامع توانبخشی هلال احمر در استان گیلان بازدید کردند.

به همت مرکز سلامت جمعیت هلال احمر در اکوادور صورت گرفت؛
1397/7/22
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر مطرح کرد؛
1397/7/16
رئیس جمعیت هلال احمر در بازدید از چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات توانبخشی:
1397/7/13
به همت معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی؛
1397/7/7
در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی برگزار شد؛
1397/6/12
توانخواه موفق مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر:
1397/6/10